Vahekultuuride kasvatamisest

Vahekultuuride kasvatamine on keskkonnateadlik mõtteviis kaasaegses põllumajanduses. Eelkõige seostatakse vahekultuure otsekülviga, kuid praktikas toimivad need suurepäraselt ka klassikaliste harimisviisidega.

 

Vahekultuuride kasulikkus

  • Mulla süsinikuga varustamine, orgaanilise aine osakaalu tõus. Vahekultuurid toodavad päikeseenergia abil haljasmassi perioodil, mil põllul muidu midagi ei kasvaks.
  • Toitainete kinnipüüdmine ning säilitamine mulla ülemistes kihtides
  • Mullaniiskuse säilitamine, mulla veerežiimi parandamine
  • Mullaerosiooni vältimine
  • Mullaelustiku mitmekesistamine ning soodustamine.
  • Mulla tihese lõhkumine. Kasvatades võimalikult mitmekesise juurekavaga vahekultuuride segusid, paraneb mulla struktuur, vee läbilaskvus jne.
  • Umbrohtude allasurumine.
  • Saagikuse ning kasumlikkuse tõstmine läbi paranenud mulla tervise

Viited

Vahekultuurid ja kasvu mõjutamine biopreparaatidega (Merili Toom, Enn Lauringson)
Vahekultuurid külvikorras

Milliseid vahekultuure kasvatada?

Vahekultuuridest TÜ Wiru Vili kodulehel

Managing Cover Crops Profitably. Väga hea trükis, kus iseloomustatakse erinevaid vahekultuuride komponente ning tuuakse välja nende plusse ja miinuseid.

Vahekultuuride biomassi moodustumise ja toitainete sidumise võime
 
OÜ Avispeamees, Avispea küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa, 46208. Telefon: +372 56 606 357, e-post: avispeamees @ avispeamees.ee